Aktivnosti

Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje će organizovati sledeće aktivnosti: izložbe, performanse, koncerte, pozorišne predstave za decu i odrasle, tribine, okrugle stolove, radionice, predavanja, savetovanja, takmičenja.

Udruženje će kroz humanitarne aktivnosti pomagati ugroženim pojedincima i grupama.

Otvoreni smo za sve kreativne ljude i trudićemo se da postanemo mesto susreta svih koji se zalažu za kulturne i društvene promene. Realizovaćemo projekte iz oblasti umetnosti i obrazovanja koji su usmerene na aktiviranje i umrežavanje domaćeg i stranog kreativnog sektora. Uključivanjem afirmisanih i neafirmisanih umetnika, studenata, naučnika i svih zainteresovanih pojedinaca i grupa, mladih i starih, težimo da postanemo centar održivog razvoja kroz kulturu, ekologiju, tehnologiju, sport i nauku.

U urbanom prostoru koji je otvoren za nove umetničke forme i svetske tendencije, doprinećemo širenju kosmopolitskog duha Beograda. Trudićemo se da donesemo delić svake kulture na Dorćol – ali, pre svega, da očuvamo našu kulturnu baštinu.