Ciljevi

Udruženje građana DORĆOL PLATZ je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, podizanja svesti u oblasti ekologije i njene važnosti, novih tehnologija i njihovog zanačaja u razvoju pojedinaca, širenja svesti o osnovnim ljudskim slobodama i pravima, u cilju zaštite od svake vrste diskriminacije (rasne, verske, nacionalne, polne itd.) i zaštite manjinskih i ugroženih pojedinaca i grupa.

Želja nam je da za u svoje projekte uključimo lokalnu zajednicu kroz umetnost, promociju novih tehnologija, obrazovanje i projekte usmerene na aktiviranje i umrežavanje domaćeg i stranog kreativnog sektora. Svoje ciljeve čemo ostvarivati kroz pružanje pomoći u realizaciji projekata mladih umetnika, istraživača i naučnika i time promovišemo njihov talenat.

Uključivanjem lokalne zajednice, umetnika, istraživača, naučnika i volontera udruženje će realizovati razne programe za ostvarivanje svojih ciljeva.